Korttien sulkeminen
Sulkupalvelu 24/7
puh. +358 (0) 20 333
Yhteystiedot
Asiakaspalvelu (ma-pe 8-17)
puh. +358 (0)200 52100
Täytä yhteydenottolomakkeemme niin palaamme asiaan ensi tilassa.

Korttiongelmissa palvelemme sinua ruotsiksi ja englanniksi vuorokauden ympäri.
First Cardista
First Cardin liikkeellelaskija on Nordea Bank Oyj
First Card Kompletterande reseförsäkring
First Cards kompletterande reseförsäkring ger extra skydd på arbetsresor. Försäkringen gäller när resan har betalats (minst 75 %) med First Card-kortet eller via Nordea First Card-resekontot eller AirPlus-resekontot. Försäkrade är också familjemedlemmar som reser tillsammans med kortinnehavaren, om också deras resa har betalats med First Card-kortet eller via Nordea First Card-resekontot eller AirPlus-resekontot.

Försäkringen gäller på resor som varar i högst 60 dygn. First Card-reseförsäkringen är en gruppreseförsäkring där både försäkringsskyddet och försäkringsbeloppen är samma för alla försäkrade.
Om du ansöker om skadeersättning, följ anvisningarna nedan.
Skadeanmälningarna görs till försäkringsgivaren Tryg. Skadeanmälan kan göras på nätet med en elektronisk blankett eller alternativt genom att ringa till Trygs kundtjänst. Länken till den elektroniska blanketten är tillgänglig på blankettarkivet -sidan.
Försäkringen beviljas av försäkrsingbolaget Tryg Forsikringer A/S. Sveavägen 167, 11346, Stockholm Sverige. Tfn: +358 800 935 55, mån-fre 8-16, e-mail: info@tryg.fi


Försäkringens innehåll

Reseförsäkringsvillkor för utrikesresor

De försäkringsbelopp som anges i tabellen nedan avser maximal ersättning vid ett i försäkringen avsett försäkringsfall.

Ersättningsslag

Villkors-punkt

Försäkringsbelopp (EUR)

Självrisk

Död genom olycksfall, 16 år eller äldre

6

100 000

-

Död genom olycksfall, under 16 år

6

1 700

-

Ersättning för bestående men genom olycksfall

7

Max. 100 000

-

Annullering av resa

8

Max. 1 700

-

Försening från resa

9

Max. 1 700

-

Avbrott i resa

10

Max 1 700

-

Ersättning för väntetid, försenat resgods

11

Max. 170

> 4 h väntetid

Tilläggsersättning om resgodset försenas mer än 48 h

11

Max. 500

48 h väntetid

Ersättning för väntetid, försenad transport

12

Max. 420

4h väntetid

Reseansvarsförsäkring - skada som orsakas annan person

13

Max. 85 000

-

Reseansvarsförsäkring - skada som orsakas annan persons egendom

13

Max. 85 000

-


Resenärsförsäkring
Dödsfall till följd av olycka, 100 000 euro.
Bestående invaliditet till följd av olycksfall, 100 000 euro.

Vänteersättning om resgodset försenas
Om resgodset försenas med över 4 timmar kan du göra nödvändiga inköp för högst 170 euro. Om resgodset försenas med över 48 timmar kan du dessutom göra nödvändiga inköp för högst 500 euro.

Vänteersättning om transporten försenas
Om din resa fördröjs med över 4 timmar på grund av försenad transport eller överbokning, kan du utomlands göra nödvändiga inköp för högst 420 euro.

Ersättning för annullering av resa
Om din resa annulleras på grund av plötsligt insjuknande, olycksfall, dödsfall eller egendomsskada på egendom i Finland är ersättningen högst 1 700 euro.

Ersättning för försening från resa eller anslutande transport
Om du inte hinner till avreseplatsen på grund av försening av ett allmänt transportmedel, försening av ett transportmedel arrangerat av researrangören eller på grund av att ett privat färdmedel råkat ut för en trafikolycka är ersättningen högst 1 700 euro.

Ersättning för avbrott i resan
Försäkringen ersätter avbrott i resan på grund av plötsligt insjuknande, olycksfall eller dödsfall. Ersättningen är högst 1 700 euro.

Reseansvarsförsäkring
Om du i egenskap av privatperson under resan vållar någon annan objektskada eller personskada är ersättningen högst 85 000 euro.

När försening eller olycksfall inträffar
I skadefall inleds ersättningshandläggningen när ett skriftligt meddelande har sänts till försäkringsbolaget. Fyll i blanketten för skadeanmälan omsorgsfullt och bifoga alla verifikat och kvitton som hänför sig till skadefallet. Underteckna blanketten för skadeanmälan och sänd den till försäkringsbolaget.
  • Om en väska försenas eller försvinner ska du genast meddela det till flygbolagets representant. Behåll alla kvitton på kostnader som hänför sig till skadan.
  • Bifoga skadeanmälan alla dokument som hänför sig till ärendet: inköpsverifikat, intyg från flyg- eller transportbolaget eller övriga kvitton.
  • Gör skadeanmälan hos försäkringsbolaget genast efter hemkomsten.
  • Bifoga skadeanmälan det verifikat som påvisar att biljetten har betalats med Nordeas First Card-kort eller via resekontot.

Resenödtjänst:
Tryg Alarm, Falck Global Assistance, Helsinki, Finland,
tfn +358 80093556 e-mail: alarm@tryg.fi
(24h service på svenska, finska och engelska)
Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, Y-tunnus 2858394-9 Sivukartta