Korttien sulkeminen
Sulkupalvelu 24/7
puh. +358 (0) 20 333
Yhteystiedot
Asiakaspalvelu (ma-pe 8-17)
puh. +358 (0)200 52100
Täytä yhteydenottolomakkeemme niin palaamme asiaan ensi tilassa.

Korttiongelmissa palvelemme sinua ruotsiksi ja englanniksi vuorokauden ympäri.
First Cardista
First Cardin liikkeellelaskija on Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
First Card Täydentävä Matkavakuutus
First Cardin täydentävä matkavakuutus antaa lisäturvaa työmatkoille. Vakuutus on voimassa, kun matka on maksettu (vähintään 75 %) First Card -kortilla tai Nordea First Card Matkatilillä tai AirPlus Matkatilillä. Vakuutettuja ovat myös kortinhaltijan mukana matkustavat perheenjäsenet, jos heidänkin matkansa on maksettu First Card -kortilla, Nordea First Card Matkatilillä tai AirPlus Matkatilillä.

Vakuutus on voimassa enintään 60 vuorokautta kestävillä matkoilla. First Card -matkavakuutus on ryhmämatkavakuutus, jossa sekä vakuutusturva että vakuutusmäärät ovat samansuuruisia kaikille vakuutetuille.

Nordean voimassa olevat korttien ryhmävakuutukset päättyvät ja henkilö- ja yrityskorttivakuutusten myöntäjä vaihtuu 1.1.2018.

Nordean henkilö- ja yrityskorttivakuutusten myöntäjä vaihtuu 1.1.2018 alkaen. Jatkossa vakuutukset myöntää vakuutusyhtiö Tryg. Voimassa olevat Nordean korttivakuutukset, jotka on myöntänyt AIG Europe Limited sivuliike, päättyvät vakuutettujen osalta 31.12.2017. Vakuutusyhtiön muutos ei vaikuta vakuutuksen sisältöön, sillä uusien vakuutusten ehdot vastaavat päättyviä vakuutuksia.

Mikäli haet korvausta sattuneesta vahingosta, toimi alla olevan ohjeen mukaisesti.

Vahinko tapahtunut 31.12.2017 tai aiemmin
Lähetä vahinkoilmoitus normaaliin tapaan. Vahinkoilmoituslomakkeen löydät täältä. Korttivakuutukset myöntää vakuutusyhtiö AIG Europe Limited sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, puh. 020 366 900 ma–pe klo 9–21, la klo 10–16.

Vahinko tapahtunut 1.1.2018 tai sen jälkeen:
Vahinkoilmoitukset tehdään uudelle vakuutusmyöntäjälle, Trygille. Vahinkoilmoituksen pystyy jatkossa tekemään online-lomakkeella tai vaihtoehtoisesti soittamalla Trygin asiakaspalveluun. Linkki online-lomakkeeseen tulee löytymään näiltä sivuilta joulukuun aikana. Uudet ehdot tulet löytämään joulukuun aikana lomakkeet sivulta.
Korttivakuutukset myöntää vakuutusyhtiö Tryg, Sveavägen 167, 11346 Tukholma, Ruotsi. Puh: +358 800 935 55 (ma-pe 8-16) S-posti: info@tryg.fi

Vakuutuksen sisältö

Lue täydelliset matkavakuutusehdot täältä.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetut vakuutusmäärät tarkoittavat enimmäiskorvausta yhdessä vakuutuksen tarkoittamassa vahinkotapahtumassa.

Korvauslaji

Ehtokohta

Vakuutusmäärä (EUR)

Omavastuu

Tapaturmainen kuolema, 16-vuotias tai yli

6

100 000

-

Tapaturmainen kuolema, alle 16-vuotias

6

1 700

-

Tapaturmainen pysyvän haitan korvaus

7

Enintään
100 000

-

Matkan peruuntuminen

8

Enintään 1 700

-

Matkalta myöhästyminen

9

Enintään 1 700

-

Matkan keskeytyminen

10

Enintään 1 700

-

Odottamiskorvaus, matkatavaroiden viivästys

11

Enintään 170

> 4 tunnin odotusaika

Lisäkorvaus, jos matkatavaroiden viivästys yli 48 h

11

Enintään 500

48 tunnin odotusaika

Odottamiskorvaus, kuljetuksen myöhästyminen

12

Enintään 420

4 tunnin odotusaika

Matkavastuuvakuutus - toiselle henkilölle aiheutettu vahinko

13

Enintään 85 000

-

Matkavastuuvakuutus - toisen henkilön omaisuudelle aiheutettu vahinko

13

Enintään 85 000

-Matkustajavakuutus
Tapaturmainen kuolemantapaus, 100.000 euroa.
Tapaturman aiheuttama pysyvä invaliditeetti, 100.000 euroa.

Odottamiskorvaus matkatavaroiden myöhästyessä
Jos matkatavarasi myöhästyvät yli 4 tuntia, voit tehdä tarpeellisia hankintoja enintään 170 eurolla.
Jos matkatavarasi viivästyvät yli 48 tuntia, voit yllämainitun lisäksi tehdä tarpeellisia hankintoja enintään 500 eurolla.

Odottamiskorvaus kuljetuksen myöhästyessä
Jos matkasi viivästyy kuljetuksen myöhästymisen tai ylivarauksen vuoksi yli 4 tuntia, voit tehdä tarpeellisia hankintoja ulkomailla enintään 420 eurolla.

Korvaus matkan peruuntumisesta
Jos matkasi peruuntuu äkillisen sairauden, tapaturman, kuolemantapauksen tai Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneen omaisuusvahingon johdosta, korvaus on enintään 1700 euroa.

Korvaus matkalta myöhästyessä
Jos myöhästyt matkalta tai jatkoyhteydeltä julkisen kulkuneuvon tai matkanjärjestäjän järjestämän kuljetuksen myöhästyessä tai yksityisen kulkuneuvon liikenneonnettomuuden takia, korvaus on enintään 1700 euroa.

Korvaus matkan keskeytyessä
Jos matkasi keskeytyy äkillisen sairauden, tapaturman tai kuoleman vuoksi, korvaus on enintään 1700 euroa.

Matkavastuuvakuutus
Jos yksityishenkilönä aiheutat matkalla toiselle esinevahingon tai henkilövahingon, korvaus on enintään 85.000 euroa.

Toimintaohje viivästyksen tai tapaturman sattuessa
Vahinkotilanteissa kirjallinen ilmoitus vakuutusyhtiöön käynnistää korvauskäsittelyn. Täytä vahinkoilmoituslomake huolellisesti ja liitä kaikki vahinkotapahtumaan liittyvät tositteet ja kuitit lomakkeen mukaan. Allekirjoita vahinkoilmoituslomake ja lähetä se vakuutusyhtiöön.

Laukun myöhästyessä tai kadotessa tee asiasta heti ilmoitus lentoyhtiön edustajalle. Pidä tallessa kaikki kuitit vahinkoosi liittyvistä kuluista.

Liitä vahinkoilmoitukseen kaikki asiaan liittyvät paperit: ostotositteet, lento- tai kuljetusyhtiön todistus tai muut kuitit.
Tee vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitus heti kotiinpaluun jälkeen.
Liitä vahinkoilmoitukseen tosite, josta ilmenee että matkalippu on maksettu Nordean First Card -kortilla tai Matkatilillä.

Matkahätäpalveluyhtiö 1.1.2018 jälkeen
Tryg Alarm, Falck Global Assistance, Helsinki, Suomi, puh. +358 80093556, sähköposti: alarm@tryg.fi
(24h palvelu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, Y-tunnus 1703218-0 Sivukartta